Szanowni Państwo,

Mając świadomość, że pożegnanie osoby bliskiej jest traumatycznym przeżyciem, prosimy jednak o równoczesne zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i chorych, które mogą chcieć towarzyszyć w Ostatnim Pożegnaniu.

Aby ograniczyć szerzenie się zagrożenia związanego z koronawirusem SARS-Cov-2 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzony został zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób o charakterze publicznym, państwowym i religijnym (dotyczy to zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu).

Bardzo prosimy o zastosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego i o ograniczenie liczby osób uczestniczących w obrządku pogrzebowym (w tym osób sprawujących i obsługujących ceremonię) do maksymalnie 50 osób łącznie. Dla naszego zakładu to również spore utrudnienia, jednak nasze wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług pogrzebowych przygotowało nas na wszystkie sytuacje kryzysowe.

Przypominamy również, że zgodnie ze stanowiskiem Kościoła Katolickiego, w aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, sugeruje się, aby w trakcie Mszy św. nie przekazywać sobie znaku pokoju przez podanie ręki, ale przez skinienie głową lub uśmiech natomiast Komunię Świętą przyjmować nie do ust, lecz na rękę.